ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ DIEGIMAS

Projektu siekiama įgyvendinti atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) plėtrą – investuoti į saulės energijos elektrinę. AEI įdiegimas leis sumažinti išlaidas elektros energijai, taip pat į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (anglies dioksido, metano) ir kitų orą teršiančių emisijų kiekius. Šio projekto įgyvendinimas leis ne tik mažinti sąnaudas, bet ir tapti įmone, prisidedančia prie klimato kaitos padarinių mažinimo.

Augant energijos paklausai visame pasaulyje, tradiciniai energijos ištekliai nyksta, o jų naudojimas kenkia aplinkai. Atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) plėtra yra patraukli tradicinės energetikos alternatyva.

Projekto tikslas – atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo didinimas.

Projekto veiklos – UAB „Medicinos linija“ įdiegs energijos efektyvumo priemones – saulės elektrinę ir sieks, kad visas pagamintas atsinaujinančios energijos kiekis sudarytų 90 MWh/per metus.

Bendra projekto vertė 83 194,00 Eur, iš kurių 45 635,80 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projektas pradėtas 2023 m. sausio 23 d. ir bus įgyvendintas iki 2025 m. liepos 31 d.


UAB „Medicinos linija“ įgyvendina projektą „Odontologinių produktų užsienio rinkų plėtra dalyvaujant tarptautinėse parodose“ pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Naujos galimybės LT“. Projekto kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0162.

Projekto tikslas: bendrovės eksporto apimčių didinimas.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma sudalyvauti 6 tarptautinėse parodose. UAB „Medicinos linija“ didindama įmonės ir jos produkcijos žinomumą tarptautinėje rinkoje, siekia plėsti užsienio šalyse jau užimamą rinkos dalį bei padidinti Lietuvos vietinės kilmės prekių eksporto apimtis. Įmonė planuoja skverbtis ir į naujas rinkas, turinčias didelę odontologinių medžiagų paklausą Europoje bei Pietų Azijoje.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto trukmė: 2019 m. kovo mėn. – 2020 m. gruodžio mėn.