Tilgang til eIFU

Tilgang til bruksanvisningen i elektronisk form er gitt på produktetiketten, emballasje for hver enhet og på salgsemballasjen. Produsent som gir informasjon på nettsiden og samme informasjon som er oppført i eIFU om hvor, hvordan og innen hvilken tid bruksanvisninger i papirform kan rekvireres uten kostnad. eIFU for i-dental medisinsk utstyr inneholder ikke en del av bruksanvisningen som er ment å gis til pasienten, den skal kun brukes av profesjonelle brukere. eIFU for i-dentalmedisinsk utstyr i elektronisk form er tilgjengelig i sin helhet som tekst som inneholder symboler og grafikk med samme informasjon som bruksanvisningen i papirform. Andre filer kan tilbys i tillegg til teksten til eIFU og nevnt i eIFU som referanser.

Informasjon om papirversjon

Ved forespørsel, gitt via e-post, telefonsamtale eller postpost, vil den trykte versjonen av bruksanvisningen sendes umiddelbart som forespurt og sikre at senest innen 7 kalenderdager fra mottak av en forespørsel, papirversjonen av bruksanvisningen vil bli levert til rekvirenten.

E-post: info@i-dental.lt
Telefon: +37041596512

Documents

Composites
Liners
Adhesives
Sealants
Glass ionomer cements
Other cements
Root canal materials
Temporary materials
Etchants
Prophy and polishing materials
Retraction materials
Impresion materials
Tooth whitening
Miscellaneous

Old versions

Composites
Liners
Adhesives
Sealants
Glass ionomer cements
Other cements
Root canal materials
Temporary materials
Etchants
Prophy and polishing materials
Retraction materials
Impresion materials
Miscellaneous