Достъп до eIFU

Достъпът до инструкциите за употреба в електронен вид е осигурен на етикета на продукта, опаковката за всяка единица и на търговската опаковка. Производител, предоставящ информация на уеб страницата и същата информация, посочена в eIFU за това къде, как и в рамките на кой срок инструкциите за използване на хартиен носител могат да бъдат поискани безплатно. eIFU за i-dental медицински изделия не съдържа част от инструкциите за употреба, която е предназначена да бъде предоставена на пациента, само за използване от професионални потребители. eIFU за i-dental медицински изделия в електронна форма са достъпни изцяло като текст, който съдържа символи и графики със същата информация като инструкциите за употреба на хартиен носител. Други файлове могат да бъдат предложени в допълнение към текста на eIFU и споменати в eIFU като препратки.

Информация за искане за хартиена версия

При заявка, предоставена чрез имейл, телефонно обаждане или поща, печатната версия на инструкцията за употреба ще бъде изпратена незабавно, както е поискано и гарантира, че най-късно в рамките на 7 календарни дни от получаване на заявката, хартиената версия на инструкцията за употреба ще бъде доставена на заявителя.

Имейл: info@i-dental.lt
Телефон: +37041596512

За да отворите PDF файлове, трябва да използвате PDF четец, например Adobe Acrobat Reader DC.

Можете да го изтеглите тук: https://get.adobe.com/reader/

Системните изисквания можете да намерите тук: https://helpx.adobe.com/acrobat/system-requirements.html

Documents

Composites
Liners
Adhesives
Sealants
Glass ionomer cements
Other cements
Root canal materials
Temporary materials
Etchants
Prophy and polishing materials
Retraction materials
Impresion materials
Tooth whitening
Miscellaneous

Old versions

Composites
Liners
Adhesives
Sealants
Glass ionomer cements
Other cements
Root canal materials
Temporary materials
Etchants
Prophy and polishing materials
Retraction materials
Tooth whitening
Impresion materials
Miscellaneous