Dostęp do eIFU

Dostęp do instrukcji użytkowania w formie elektronicznej znajduje się na etykiecie produktu, opakowaniu dla każdej jednostki oraz na opakowaniu sprzedażowym. Producent dostarczający informacje na stronie internetowej oraz te same informacje wymienione w eIFU o tym, gdzie, w jaki sposób i w jakim czasie można bezpłatnie zażądać instrukcji użycia w formie papierowej. eIFU dla i-dental wyrobów medycznych nie zawiera części instrukcji użytkowania, która ma być dostarczona pacjentowi, wyłącznie do użytku przez profesjonalnych użytkowników. eIFU dla i-dental wyrobów medycznych w formie elektronicznej są dostępne w całości jako tekst, który zawiera symbole i grafiki z takimi samymi informacjami jak instrukcje użytkowania w formie papierowej. Inne pliki mogą być oferowane jako uzupełnienie tekstu eIFU i wymienione w eIFU jako odniesienia.

Informacje dotyczące żądania wersji papierowej

Na żądanie przesłane drogą mailową, telefoniczną lub pocztową, drukowana wersja instrukcji użytkowania zostanie wysłana niezwłocznie zgodnie z żądaniem i zapewnia, że ​​najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania żądania, papierowa wersja instrukcji użytkowania zostaną dostarczone wnioskodawcy.

E-Mail: info@i-dental.lt
Telefon: +37041596512

Documents

Composites
Liners
Adhesives
Sealants
Glass ionomer cements
Other cements
Root canal materials
Temporary materials
Etchants
Prophy and polishing materials
Retraction materials
Impresion materials
Tooth whitening
Miscellaneous

Old versions

Composites
Liners
Adhesives
Sealants
Glass ionomer cements
Other cements
Root canal materials
Temporary materials
Etchants
Prophy and polishing materials
Retraction materials
Impresion materials
Miscellaneous