Piekļuve eIFU

Piekļuve lietošanas instrukcijai elektroniskā veidā ir nodrošināta uz produkta etiķetes, katras vienības iepakojuma un uz tirdzniecības iepakojuma. Ražotājs sniedz informāciju tīmekļa lapā un to pašu informāciju, kas norādīta eIFU par to, kur, kā un kurā termiņā var bez maksas pieprasīt lietošanas instrukcijas papīra formā. eIFU i-dental medicīnas ierīcēm nesatur daļu no lietošanas instrukcijas, kas paredzēta pacientam, tā paredzēta tikai profesionāliem lietotājiem. eIFU i-dental medicīnas ierīcēm elektroniskā veidā ir pilnībā pieejamas teksta veidā, kas satur simbolus un grafikus ar tādu pašu informāciju kā lietošanas instrukcija papīra formā. Papildus eIFU tekstam var tikt piedāvāti arī citi faili un minēti eIFU kā atsauces.

Papīra versijas pieprasījuma informācija

Pēc pieprasījuma, kas iesniegts pa e-pastu, zvanot vai pa pastu, lietošanas instrukcijas drukātā versija nekavējoties tiks nosūtīta pēc pieprasījuma un nodrošināt, ka ne vēlāk kā 7 kalendāro dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas lietošanas instrukcijas papīra versija. tiks piegādāts pieprasītājam.

E-pasts: info@i-dental.lt
Tālrunis: +37041596512

Lai atvērtu PDF failus, ir jāizmanto PDF lasītājs, piemēram, Adobe Acrobat Reader DC.

To var lejupielādēt šeit: https://get.adobe.com/reader/

Sistēmas prasības var atrast šeit: https://helpx.adobe.com/acrobat/system-requirements.html

Documents

Composites
Liners
Adhesives
Sealants
Glass ionomer cements
Other cements
Root canal materials
Temporary materials
Etchants
Prophy and polishing materials
Retraction materials
Impresion materials
Tooth whitening
Miscellaneous

Old versions

Composites
Liners
Adhesives
Sealants
Glass ionomer cements
Other cements
Root canal materials
Temporary materials
Etchants
Prophy and polishing materials
Retraction materials
Impresion materials
Tooth whitening
Miscellaneous