Juurdepääs eIFU-le

Juurdepääs elektroonilisele kasutusjuhendile on tagatud toote etiketil, iga ühiku pakendil ja müügipakendil. Tootja esitab veebilehel teabe ja sama eIFU-s loetletud teabe selle kohta, kust, kuidas ja millise aja jooksul saab paberkandjal kasutusjuhiseid tasuta küsida. eIFU i-dental meditsiiniseadmetele ei sisalda osa kasutusjuhendist, mis on mõeldud patsiendile edastamiseks, see on mõeldud kasutamiseks ainult professionaalsetele kasutajatele. Elektroonilisel kujul i-dental meditsiiniseadmete eIFU on saadaval täielikult tekstina, mis sisaldab sümboleid ja graafikat sama teabega nagu paberkandjal kasutusjuhend. Lisaks eIFU tekstile võidakse pakkuda ka muid faile, mida eIFU-s viidetena mainida.

Teave paberversiooni kohta

E-posti, telefoni või posti teel edastatud soovil saadetakse vastavalt soovile viivitamatult kasutusjuhise paberversioon ning tagatakse, et hiljemalt 7 kalendripäeva jooksul alates päringu saamisest on kasutusjuhise paberversioon. toimetatakse taotlejale.

E-post: info@i-dental.lt
Tel: +37041596512

PDF-failide avamiseks tuleb kasutada PDF-lugejat, näiteks Adobe Acrobat Reader DC.

Selle saate alla laadida siit: https://get.adobe.com/reader/

Süsteeminõuded leiate siit: https://helpx.adobe.com/acrobat/system-requirements.html

Documents

Composites
Liners
Adhesives
Sealants
Glass ionomer cements
Other cements
Root canal materials
Temporary materials
Etchants
Prophy and polishing materials
Retraction materials
Impresion materials
Tooth whitening
Miscellaneous
Liquid Cofferdam

Old versions

Composites (old versions)
Liners (old versions)
Adhesives (old versions)
Sealants (old versions)
Glass ionomer cements (old versions)
Other cements (old versions)
Root canal materials (old versions)
Temporary materials (old versions)
Etchants (old versions)
Prophy and polishing materials (old versions)
Retraction materials (old versions)
Impresion materials (old versions)
Tooth whitening (old versions)
Miscellaneous (old versions)
Liquid Cofferdam (old versions)