Přístup k eIFU

Přístup k návodu k použití v elektronické podobě je uveden na etiketě výrobku, na obalu každé jednotky a na prodejním obalu. Výrobce poskytující informace na webové stránce a stejné informace uvedené v eIFU o tom, kde, jak a v jaké lhůtě lze bezplatně vyžádat návod k použití v papírové podobě. eIFU pro i-dentální zdravotnické prostředky neobsahuje část návodu k použití, která má být poskytnuta pacientovi, je určena pouze pro profesionální uživatele. eIFU pro i-dentální zdravotnické prostředky v elektronické podobě jsou k dispozici výhradně jako text, který obsahuje symboly a grafiku se stejnými informacemi jako návod k použití v papírové podobě. Kromě textu eIFU mohou být nabízeny i další soubory, které jsou v eIFU uvedeny jako reference.

Informace o požadavku na papírovou verzi

Na základě žádosti zaslané e-mailem, telefonicky nebo poštou bude tištěná verze návodu k použití obratem zaslána dle požadavku a zajistíme, že nejpozději do 7 kalendářních dnů od obdržení žádosti bude tištěná verze návodu k použití budou doručeny žadateli.

E-mail: info@i-dental.lt
Telefon: +37041596512

Documents

Composites
Liners
Adhesives
Sealants
Glass ionomer cements
Other cements
Root canal materials
Temporary materials
Etchants
Prophy and polishing materials
Retraction materials
Impresion materials
Tooth whitening
Miscellaneous

Old versions

Composites
Liners
Adhesives
Sealants
Glass ionomer cements
Other cements
Root canal materials
Temporary materials
Etchants
Prophy and polishing materials
Retraction materials
Impresion materials
Miscellaneous