Dostop do eIFU

Dostop do navodil za uporabo v elektronski obliki je omogočen na nalepki izdelka, embalaži za posamezno enoto in na prodajni embalaži. Proizvajalec, ki zagotavlja informacije na spletni strani in iste informacije, navedene v eIFU, o tem, kje, kako in v katerem času je mogoče brezplačno zahtevati navodila za uporabo v papirni obliki. eIFU za i-dental medicinske pripomočke ne vsebuje dela navodil za uporabo, ki naj bi bila posredovana pacientu, temveč samo profesionalnim uporabnikom. eIFU za i-dental medicinske pripomočke v elektronski obliki so na voljo v celoti kot besedilo, ki vsebuje simbole in grafike z enakimi informacijami kot navodila za uporabo v papirni obliki. Druge datoteke so lahko ponujene poleg besedila eIFU in navedene v eIFU kot reference.

Informacije o zahtevi za papirnato različico

Na zahtevo, posredovano po elektronski pošti, telefonskem klicu ali pošti, bo tiskana različica navodil za uporabo nemudoma poslana na zahtevo in zagotovila, da bo najkasneje v 7 koledarskih dneh od prejema zahteve papirna različica navodil za uporabo bo dostavljeno vlagatelju.

E-pošta: info@i-dental.lt
Telefon: +37041596512

Če želite odpreti datoteke PDF, morate uporabiti bralnik PDF, na primer Adobe Acrobat Reader DC.

Prenesete ga lahko tukaj: https://get.adobe.com/reader/

Sistemske zahteve najdete tukaj: https://helpx.adobe.com/acrobat/system-requirements.html

Documents

Composites
Liners
Adhesives
Sealants
Glass ionomer cements
Other cements
Root canal materials
Temporary materials
Etchants
Prophy and polishing materials
Retraction materials
Impresion materials
Tooth whitening
Miscellaneous
Liquid Cofferdam

Old versions

Composites (old versions)
Liners (old versions)
Adhesives (old versions)
Sealants (old versions)
Glass ionomer cements (old versions)
Other cements (old versions)
Root canal materials (old versions)
Temporary materials (old versions)
Etchants (old versions)
Prophy and polishing materials (old versions)
Retraction materials (old versions)
Impresion materials (old versions)
Tooth whitening (old versions)
Miscellaneous (old versions)
Liquid Cofferdam (old versions)