Prístup k eIFU

Prístup k návodu na použitie v elektronickej podobe je uvedený na etikete výrobku, obale každého kusu a na predajnom obale. Výrobca poskytujúci informácie na webovej stránke a rovnaké informácie uvedené v eIFU o tom, kde, ako a do akej doby je možné bezplatne požiadať o návod na použitie v papierovej forme. eIFU pre i-dentálne zdravotnícke pomôcky neobsahuje časť návodu na použitie, ktorá je určená na poskytnutie pacientovi, je určená len pre profesionálnych používateľov. eIFU pre i-zubné zdravotnícke pomôcky v elektronickej forme sú dostupné celé ako text, ktorý obsahuje symboly a grafiku s rovnakými informáciami ako návod na použitie v papierovej forme. Okrem textu eIFU môžu byť ponúkané aj iné súbory a uvedené v eIFU ako referencie.

Informácie o žiadosti o papierovú verziu

Na základe žiadosti podanej e-mailom, telefonicky alebo poštou bude tlačená verzia návodu na použitie odoslaná bezodkladne podľa požiadavky a ubezpečiť, že najneskôr do 7 kalendárnych dní od prijatia žiadosti bude tlačená verzia návodu na použitie odoslaná. budú doručené žiadateľovi.

E-mail: info@i-dental.lt
Telefón: +37041596512

Pentru a deschide fișiere PDF, trebuie să utilizați PDF reader, de exemplu Adobe Acrobat Reader DC.

Îl puteți descărca aici: https://get.adobe.com/reader/

Cerințele de sistem pot fi găsite aici: https://helpx.adobe.com/acrobat/system-requirements.html

Documents

Composites
Liners
Adhesives
Sealants
Glass ionomer cements
Other cements
Root canal materials
Temporary materials
Etchants
Prophy and polishing materials
Retraction materials
Impresion materials
Tooth whitening
Miscellaneous
Liquid Cofferdam

Old versions

Composites (old versions)
Liners (old versions)
Adhesives (old versions)
Sealants (old versions)
Glass ionomer cements (old versions)
Other cements (old versions)
Root canal materials (old versions)
Temporary materials (old versions)
Etchants (old versions)
Prophy and polishing materials (old versions)
Retraction materials (old versions)
Impresion materials (old versions)
Tooth whitening (old versions)
Miscellaneous (old versions)
Liquid Cofferdam (old versions)