Достъп до eIFU

Достъпът до инструкциите за употреба в електронен вид е осигурен на етикета на продукта, опаковката за всяка единица и на търговската опаковка. Производител, предоставящ информация на уеб страницата и същата информация, посочена в eIFU за това къде, как и в рамките на кой срок инструкциите за използване на хартиен носител могат да бъдат поискани безплатно. eIFU за i-dental медицински изделия не съдържа част от инструкциите за употреба, която е предназначена да бъде предоставена на пациента, само за използване от професионални потребители. eIFU за i-dental медицински изделия в електронна форма са достъпни изцяло като текст, който съдържа символи и графики със същата информация като инструкциите за употреба на хартиен носител. Други файлове могат да бъдат предложени в допълнение към текста на eIFU и споменати в eIFU като препратки.

Информация за искане за хартиена версия

При заявка, предоставена чрез имейл, телефонно обаждане или поща, печатната версия на инструкцията за употреба ще бъде изпратена незабавно, както е поискано и гарантира, че най-късно в рамките на 7 календарни дни от получаване на заявката, хартиената версия на инструкцията за употреба ще бъде доставена на заявителя.

Имейл: info@i-dental.lt
Телефон: +37041596512

За да отворите PDF файлове, трябва да използвате PDF четец, например Adobe Acrobat Reader DC.

Можете да го изтеглите тук: https://get.adobe.com/reader/

Системните изисквания можете да намерите тук: https://helpx.adobe.com/acrobat/system-requirements.html

Documents

Composites
Liners
Adhesives
Sealants
Glass ionomer cements
Other cements
Root canal materials
Temporary materials
Etchants
Prophy and polishing materials
Retraction materials
Impresion materials
Tooth whitening
Miscellaneous
Liquid Cofferdam

Old versions

Composites (old versions)
Liners (old versions)
Adhesives (old versions)
Sealants (old versions)
Glass ionomer cements (old versions)
Other cements (old versions)
Root canal materials (old versions)
Temporary materials (old versions)
Etchants (old versions)
Prophy and polishing materials (old versions)
Retraction materials (old versions)
Impresion materials (old versions)
Tooth whitening (old versions)
Miscellaneous (old versions)
Liquid Cofferdam (old versions)